REFORMATION ELLER ISLAMISERING? PDF Print E-mail

“og efter dem kom der et nyt slægtsled, som ikke kendte Herren og det, han havde gjort...Nu gjorde Israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne.” Dommerbogen 2:10 –11.

“Dette er de folk, som Herren lod blive boende for med dem at sætte alle Israelitter på prøve, som ikke havde oplevet krigene mod kana`an. (Det gjorde han for at oplære israelitternes kommende slægter til krig, som de jo ikke tidligere havde oplevet) ... De var der, for at han med dem kunne sætte israelitterne på prøve, så det kunne vise sig, om de anlød de befalinger, Herren havde givet deres fædre...” Dommerbogen 3:1 – 4.

Europe er i fare for at falde til Islam. Der er et presserende og seriøst behov for en ny Bibelsk Reformation og for en ny Åndelig Vækkelse. Kun Kristendom – sand Bibelsk Kristendom – kan besejre radikal Islam. Sekulær Humanisme og Hedonisme står ikke mål med islamisk jihad. Ved at fornægte kristendommen, begår Europa åndeligt selvmord. Ved at omfavne sekulær Humanisme og ved at byde islamisk immigration velkommen, begår Europa kulturalt og økonomisk selvmord. Ved at gifte sig med muslimer og bygge moskeer og madrasser over hele kontinentet forråder Europa fremtidige generationer til fangenskab. Kristendommens forfald i Europa er katastrofalt.

Historien gentager sig selv. Som i det 15 og 16 århundrede, oplever Europa en renæsance af hedenskab og ser en aggressiv islamisk udvidelse i øjnene der truer Tro og frihed.

Dem som glemmer fortiden, er dømt til at gentage dens fejltrin. Skyld manipulation og revisionisme har neutraliseret Europa.

Vi har brug for at genopdage vores historie. Som Karl Marx erklærede: ”Det første slag, er at om-skrive historien.”

Som Alexander Solzenitzen erklærede, om Rusland, i 1917: “Vi har glemt Gud!”

Sekularisme, Humanisme, Hedonisme og Hedenskab har belejret Europa – moralsk, åndeligt og etisk – som gør det sårbart i forhold til en islamisk overtagelse.

Dommerbogen fortæller os om ”et nyt slægtsled som som ikke kendte Herren og det, han havde gjort... (Dommerbogen 2:10). Vi har nu et sekulært samfund som har afvist nydelsen ved tilbedelse og erstattet den med tilbedelse af nydelsen.

Europa har en ny generation, som er gået væk fra bibelsk kristendoms klippegrund og over til relativismens, evolutionismens, situations etikkens, sandbund – relativ sandhed, reinkarnation, Harry Potter, Da Vinci mysteriet bedraget, Judas evangeliet og det okkulte. Ligesom Esau har de solgt deres førstefødselsret for en portion sød-suppe. Nu lærer unge Europæere at: “Du kommer fra intetheden, du er på vej til intetheden, livet er meningsløst!”

Evangeliets velsignelser

Fra Reformationens tid, blev Europa verdens dominerende industrielle region. Europas produktivitet og opfindsomhed bragte velsignelser til hele verden:

Medicinsk videnskab som reddede liv og forlængede den gennemsnitlige levealder verden over;

Landbrugs produktivitet, som gik fra træ-ploven, der kunne brødføde en familie, til jern-ploven der kunne brødføde 3 familier, til en traktor som kunne brødføde 60 familier. Europas landbrugsmæssige opfindsomhed endte hungersnød;

Missionærer bragte læseevne, uddannelse og Evangeliet om Kristus til nationer som tidligere end ikke havde haft et skriftsprog;

Demokratiske regeringsformer og lovlydighed;

Slaveriets afskaffelse, afskaffelse af slavehandel, man satte de fangne fri;

Veje, jernbaner, broer, skoler, hospitaler, retssale, kirker og bibelen på hundredvis af tidligere uskrevne sprog.

Alle disse velsignelser og mange, mange flere, gav Gud gennem tidligere generationer af Europæere – som var trofaste overfor Guds ord og Guds værk.

Aldrig, i hele historien har noget kontinent velsignet så mange millioner verden over som Europa har gjort – gennem Reformationen og missionsselskaber.

Et nyt slægtsled

Men nu er“et nyt slægtsled” vokset op som ikke kendte Herren og det, han havde gjort... I stedet for at bygge på Guds ords solide klippegrund, bygger mange Europæere i dag på Humanismens, Evolutionismens og Hedonismens sandbund.

Europa lever på lånte velsignelser. Som en blomst der er plukket kan dens skønhed kun holde en kort tid – fordi den er afskåret fra dens livgivende kilde. Snart vil bladende blegne og visne og kun tornene vil være tilbage.

Ved at afskære sig selv fra dets kristne rødder og missions kald, afskære Europa sig selv fra selve kilden til dens velsignelser, frihed, produktivitet og fremgang.

Det bekymre os afrikanere meget at imens millioner af afrikanere vender sig til Kristus, så vender millioner af Europæere Kristus ryggen.

Mens vi afviser hedenskab og omfavner kristus, så afviser Europa Kristus og omfavner hedenskab.

Et nyt slægtsled” har rejst sig som hverken kender Herren personligt, eller kender til deres store kristne arv og hvad Gud har gjort i, ved og gennem Europa. Hvad Alexander Solzenitzen sagde om Rusland ved kommunisternes overtagelse/revolution i Rusland i 1917 kan siges om det meste af Europa i dag i 2006: “DE HAR GLEMT GUD!”

“For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.” Rom 1:21

“De udskiftede Guds sandhed med løgnen...” Rom 1:25

De tog Guds velsignelser som en selvfølge og anerkendte ham ikke. De regnede ikke Guds hellige ord, biblen for noget – netop den bog som har været fundamentet og kilden for al deres frihed, produktivitet, fremgang og velsignelse.

At abortere Europa

Ved at abortere sine børn, abortere Europa sin fremtid.

Ved at sekularisere sine skoler, fordømmer Europa sin ungdom.

Ved at gøre sin befolkning hedensk, perverterer Europa sit samfund.

Ved at importere millioner af muslimske arbejdere, begår Europa selvmord.

Den tyrkiske forbindelse

Tyrkiet, som engang truede hele Europa, overvejes nu som kandidat til EU medlemskab. I 1453, da Constantinopel var den største by i verden, massakrerede tyrkerne alle indbyggerne. Da Hagia Sophia var den største kirkebygning i verden slagtede tyrkerne hele menigheden, mænd, kvinder , gamle og unge. I 1526, erobrede tyrkerne Budapest og røvede byen. Så gjorde de 200,000 Ungarske Kristne til slaver og tog dem med tilbage til Tyrkiet som slaver.

Wien selv var belejret af tyrkerne i det 15 og 16 årh – så sent som i 1683.

Det der i dag er Tyrkiet var engang det Kristne Byzantinske rige – hjemstedet for de 7 kirker der er nævnt i åbenbaringsbogen. Tyrkerne invaderede og overvældede de kristne i det byzantinske rige og udslettede så mange at de kristne tilsidst var en minoritet i deres egne lande. I 1915 udslettede tyrkerne den kristne minoritet – armenerne. 1.5 millioner kristne armenere blev massakreret af tyrkerne. Så sent som i 1922 blev den sidste kristne by i lilleasien, Smyrna, ødelagt af tyrkerne. En by på 300,000 indbyggere blev udslettet. Det bibelske Smyrna, hvor apostlen Johannes havde tjent udslettet af den tyrkiske hær, og nu er der nogle der overvejer at byde Tyrkiet velkommen i EU.

Eurabien

Efter at have studeret Islams og Europas historie er jeg overbevist om at hvis muslimerne skulle opnå majoriteten i et hvilket som helst land i Europa – ville de på samme måde undertrykke, forfølge, eliminere og til sidst udrydde al kristen minoritet under deres kontrol. Muslimer taler åbenlyst om at lave Europa om til Eurabien.

Moammar Gadhafi fra Libyen har på Al Jazeera fjernsyn (10 April 2006) påstået at: “Vi har 50 millioner Muslimer i Europa. Der er tegn på at Allah vil give islam sejr i Europa…indenfor få årtier.” Gadhafi påpegede at Albanien og Bosnien med muslimsk majoritet allerede er indtrådt i EU. Hvis tyrkiet kommer i EU vil der være yderligere 50 millioner Muslimer i EU. Gadhafi udråbte: ”Muhammed overgår alle tidligere religioner, Hvis Jesus havde været i live da muhammed blev sendt, ville han have fulgt ham. Alle folk må blive muslimer!”

Vi må genopdage vores historie. Vi må forstå tidens tegn. Europa har modstået lignende radikale, voldelige, islamiske trusler før. I det 15 årh. Europa har oplevet en lignende renæsance i hedenskab tidligere. I det 14 årh. Truslen er den samme. Og løsningen er den samme i dag som den var dengang. Vi behøver en Reformation!

Forstår du truslen ved islam? Realiteten ved Sharia Lov? Læs ”Slavery, Terrorism and Islam – the Historical Roots and Contemporary Threat” for at få den essentielle baggrund og forståelse for den presserende trussel.

EUROPA BLIVER UDPEGET SOM MÅL AF ISLAM

Nylige underetnings rapporter inkludere følgende fakta:

FRANKRIG: I 1945 var der 100,000 Muslimer i Frankrig, i dag hævdes det officielt at der er 6 millioner (60 x så mange), 10% af befolkningen. Men Muslimer udgør 70% af Frankrigs dømte kriminelle i fængslerne. Af de 1,000 Muslimske nabolag i Frankrig, er 700 af dem benævnt “voldelige”,og 400 af de 700 “meget voldelige”. Der er 1,000 moskeer i Frankrig.

I Frankrig er 95% af de dømte voldtægtsforbrydere Muslimer, 85% af de dømte mordere er muslimer, og 58% af de dømte tyve er Muslimer.

HOLLAND: Muslimer er officielt 15% af befolkningen.

BELGIEN: 10% af befolkningen. Halvdelen af alle børn der fødes i Belgien er nu muslimer.

TYSKLAND: 2 millioner Muslimer (Berlin har det 4 største tyrkiske indbyggertal i verden.)

ENGLAND: 2 millioner (fra 82,000 – for 30 år siden til 25 x så mange i dag) Britiske anti-terror eksperter vurderer at der er op mod 25,000 Al-Qaeda støtter i England. 1,000 Moskeer i England.

SVERIGE: 400,000 Muslimer. Massiv vækst i anti-Semitiske overfald på den jødiske del af befolkningen i sverige.

DANMARK: 200,000 Muslimske immigranter prøver at diktere deres anti-Israel, Anti-Amerika politik overfor 5 millioner Danskere. Selvom Muslimer kun udgør 4% af befolkningen, bruger de mere end 40% af den sociale velfærdsydelse. De udgør også 75% af de dømte voldtægtsforbrydere i landet.

ITALIEN: 1 million Muslimer (I Italien udgør Muslimer 95% af alle dømte voldtægtsforbrydere og 85% af alle dømte mordere.)

Læg mærke til at af de 48 lande der har muslimsk majoritet er de 46 diktatur stater.

Den Saudi Arabiske regering har finansieret bygningen af 1,500 moskeer, 210 Islamiske centre, 202 gymnasier and 2,000 madresser (Islamiske koran skoler) i ikke muslimske lande – for det meste Europa.

Sikkerheds eksperter vurderer at 5% af de 18 millioner Muslimer som nu bor i Europa er støtter af radikale terrorister og sympatisører, de repræsenterer mindst 75,000 til 90,000 potentielle terrorister indenfor Europas grænser.

Og mens den gennemsnitlige Europæiske kvinde får 1.5 børn får den gennemsnitlige muslimske kvinde i Europa 6 til 8 børn.

Afvisningen af Guds Lov

Ved at afvise Guds Lov, falder Frankrig måske snart ind under islamisk sharia lov! Det begyndte med St. Bartholomæus Dag Massakren i 1572 og den ondskabsfulde forfølgelse af de franske hugenoter (protestanterne). Det fortsatte med Kong Louis XIV’s tilbage trækning af Nantes ediktet i 1685 hvor alle Protestanter mistede deres rettigheder og var nødsaget til at flygte fra Frankrig. Inderfor et årh slagtede den franske revolution mere end ti tusind i guillotinen. Nu står Frankrig foran en islamisk revolution. Ved at afvise Guds Lov er de nu på vej mod sharia lov.

At abortere dens fremtid

En nylig rapport udgivet af Christian News af CFT advarer om at Europa er døende som resultat af manglen på barnfødsler. Patrick Buchanan i “The Death of The West” forudså at, hvis nuværende tendenser fortsætter vil den Europæiske befolkning i slutningen af dette århundrede være styrtdykket fra dets nuværende 728 millioner til 207 millioner.

Gene Veith fra World bemærker: “Takket være præventions teknologien er sex blevet skilt fra barnefødsler. Med kvinder der stræber efter deres egen karriere og mænd der har sex uden ægteskabets ansvarlighed, hvorfor så bøvle med børn? For mange kvinder og mænd er svangerskab blevet en uønsket sideeffekt, noget man skal undgå med prævention eller let behandle med en tur til abort klinikken.”

Christian News fra CFT citerer Allan Carlson som sagde: “En vedvarende hedonisme…Gennemsyrer vesten…Det ironiske er dog at denne stræben efter personlig nydelse og rigdom måske vil ende i økonomisk ruin.” Veith opremser nogle af de katastrofale konsekvenser ved en nedgang i befolkningstallet: ”Borgere er ikke blot forbrugere, men producenter. Det at have færre mennesker kan betyde en katastrofe for økonomien, ved både at skabe mangel på arbejdskraft og en mangel på købere. En regering med en lille befolkning har et mindre militær og færre skatteydere. En befolkning i nedgang har altid signaleret en kulturel nedgang, med mindre kreativitet, energi og vitalitet på alle samfundets områder.”

“Det store vestlige hedonistiske parti vil ikke holde meget længere. Der er en jern lov i historien: Fremtiden tilhører de fødedygtige. Ligesom de børne rige, klan centrerede stammer af barbariske tyske fejde det stilstående og sterile vestlige romerske rige af banen, således skal nye barbarre opstå.”

Ved at forlade sin kristne arv, og abortere deres babyer, og omfavne hedonisme og perversion, og forlange ubegrænsede personlige friheder, er Europa på vej mod at blive undertrykt af islamisk sharia lov. Ved at fornægte kristendommen, er Europa i fare for at falde under islamisk totalitarisme.

Den kombinerede effekt af velstand og et drastisk faldende fødselstal har gjort det vestlige Europa til en magnet for millionvis af forarmede muslimer fra nord Afrika og mellemøsten. Og da de fleste Europæere omfavner en praktisk atheisme eller en tåget new age spiritualitet, er de ude af stand til at forstå, for slet ikke at tale om effektivt at håndtere radikal islam. Det er problemet i en nøddeskal.

HVAD ER LØSNINGEN?

Hvordan skal vi som kristne reagere på denne seriøse trussel mod tro og frihed i Europa? Hvordan kan vi MERE END SEJRE i denne krise?

Vi må genkende Guds fjender: Sekulær humanisme og radikal islam.

Guds våben : Bibelsk undervisning, evangelisation, bøn – også forbandelses salmerne.

Guds slag plan/strategi : Missionsbefalingen, Gudfrygtige familier og discipelskab.

Der er to ekstremer vi må være på vagt overfor: Der er dem der nægter at se krisen. De siger der er IKKE NOGET PROBLEM! Og så er der dem som går i panik og siger der er IKKE NOGET HÅB!

Vi må genkende problemet – ærligt og nøgternt. Menesket er fordærvet og i oprør mod Gud og hans ord. Synd høster uundgåeligt store problemer. Men vi må også indse at Gud er suveræn og almægtig, der er kraft i bønnen, og evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver som tror. Hvordan skulle nogen kristen kunne sige “der er intet håb!”?

Vi må vågne op for den presserende og seriøse krise. De fleste kirker sover frafaldets søvn. Verden farer forbi på dens vej til helvedet, og alligevel er vores bønnemøder tomme for mennesker og glød. De fleste evangeliske kirker har stort set ingen evangelisation. Missions synet er svagt og meget af det der er gjort i“missionens navn” har meget lidt at gøre med at opfylde missionsbefalingen, “gør disciple … idet I lærer dem…” For at bruge noget militær terminologi: Det meste af den kristne hær i Europa er enten deserteret eller militær nægtere af samvittighedsmæssige årsager. De få trofaste har ofte nok i at synge i barakkerne i stedet for at møde fjenden på slagmarken.

Men vi er kaldet til sejr. Vi skal ikke blot overleve – vi må have fremgang. Vi er kaldet til at være MERE END SEJRENDE.

Vi må overvinde frygten.

“ For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” 2 Tim1:7

Vi må overvinde fejhed.

“I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Ef 6:10 – 11

Vi må overvinde uvidenhed.

“det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab.” Hoseas 4:6

Vi må sejre over vantro.

Vi må “overvinde verden” ved vor tro (1 John 5:4).

HVEM ER PÅ HERRENS SIDE?

“Så vælg i dag hvem i vil tjene.” Jos 24:15

Der har aldrig været et mere presserende behov for en bibelsk reformation end nu. Vores tro, vore friheder og vore familier står på spil.

“For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.” 2 Krøn16:9

Vi behøver samme tro og mod som Martin Luther, som kunne stå foran hele Europas forsamlede magt og erklære:“Min samvittighed er overbevidst af Guds ord , Her står jeg. Jeg kan ikke andet. Gud hjælpe mig. Amen.”

Vi har brug for samme mod og overbevisning som Ulrich Zwingli som erklærede: “De kan slå kroppen ihjel – men ikke sjælen!”

Vi har brug for samme doktriner og lidenskab som Johannes Calvin hvis motto var “hurtigt og oprigtigt i min Guds tjeneste.”

Vi må være mere modige, mere trofaste og mere effektive i at opfylde missionsbefalingen.

Humanisme er selv-destruktiv. Islams dage er talte. Islam kan ikke overleve frihed og koranen kan ikke stå model til kritisk akademisk ransagelse.

Vi må vinde vores fjender til Kristus – David var en sejrherre fordi han slog Goliat ihjel. Jesus Kristus var mere end en sejrherre fordi han forvandlede forfølgeren af kirken Saulus til Paulus, kirkens store apostel. Vi er kaldet til at være mere end sejrherre. Vi må forstå islam og vi må evangelisere muslimer.

“hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.” Fil. 2:10 – 11

“Jorden skal fyldes med kundskab om Herrens herlighed, som vandet dækker havets bund.” Hab. 2:14

Som Charles Martel – “Hammeren” – stoppede Muslimernes frem-march ved slaget ved Tours, 732 e.kr, må vi vække kirken til at evangelisere vore muslimske naboer og stoppe den muslimske frem-march i Europa. Ligesom kristne befriede Romanien, Ungarn, Bulgarien og Grækenland fra århundrede af undertrykkelse under tyrkerne sådan må vi også befri vore naboer fra islams bedrag og lede dem til Kristus.

Lad os genopdage vores historie og arv. Det er det denne nye bog“The Greatest Century of Reformation” er blevet lavet for. Som Luther benyttede trykken for at mobilisere Reformationen må vi også bruge Internettet, CD’er, DVD’er, MP3’er, radioen, hjemmesider og godt illustrerede bøger for at fremme Evangeliet i dag.

Europa må vindes tilbage til Kristus. Og Afrika har brug for en bibelsk Reformation og en åndelig vækkelse. Afrika for Kristus!

“Hærskarers Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.” sal 80:8

Det er enten:

GUDS LOV eller SHARIA LOV
KRISTENDOM eller ISLAM
REFORMATION eller ISLAMISERING

Lad os vågne og vende tilbage til Biblen. Frygte Gud alene og elske Gud helhjertet. Lad os arbejde og bede for Reformation og Vækkelse. Vi må være mere end sejrherre og genvinde vores nation til Kristus.

“Vil du aldrig give os liv igen, så dit folk kan glæde sig over dig?” Psalm 85:7

Dr. Peter Hammond
Reformation Society
PO Box 74
Newlands, 7725
Cape Town, South Africa
Tel: 021-689-4480
Fax: 021-685-5884
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.ReformationSA.org

 
Copyright © 2021. Frontline Fellowship. Powered by joomla
S5 Logo