Lyding PDF Print E-mail

“Hierdie soort swaarkry maak juis deel uit van dit waartoe God julle geroep het. Christus wat vir julle gely het, is julle voorbeeld. Trap in sy spore.” 1 Pet 2:21

Wanneer ons ly a.g.v. siekte, ongeregtigheid, onregverdige behandeling, frustrasie en traumatiese omstandighede, is die eerste reaksie dikwels om uit te roep: “Waarom? Waarom gebeur daar slegte dinge met goeie mense? Waarom ly ek so?”

Moontlik moet ons eerder die vraag vra waarom Christus gely het. Hy was tog die enigste ware goeie, perfekte en totaal onselfsugtige persoon wat nog ooit op aarde was, en tog het Hy gely – bitterlik gely! Jesus is misverstaan, belaster, vals beskuldig en beswadder. Mense het Hom daarvan beskuldig dat Hy kranksinnig was.

DOODSPLANNE

Hy is selfs daarvan beskuldig dat Hy van die duiwel besete was! Sommige het Hom beskuldig dat Hy ‘n vraat en ‘n wynsuiper was, ‘n vriend van tollenaars en verworpenes. Hy is daarvan beskuldig dat Hy mense aangesê het om hulle belastings te ontduik en dat hy opstande aangehits het.

Die godsdienstige leiers het planne beraam om Hom dood te maak. Een van Sy uitgesoekte dissipels, Judas, het Hom verraai. Hy is deur Sy vriende en volgelinge verlaat – baie van Sy dissipels het geweier om Hom verder te volg. Toe Jesus gearresteer is, het al Sy dissipels Hom verlaat en weggehardloop.

CHRISTUS SE VOORBEELD

Jesus is onregverdig gearresteer, onwettig verhoor en verkeerdelik veroordeel. Ons Here Jesus is gespot, beledig, geslaan en gekruisig. Christus het Self vir ons gely en ons die voorbeeld gelaat om in Sy voetspore te volg. Baie mag enige onderrig oor lyding as negatief ervaar, maar dit is beslis nie negatief om oor die werklikhede van die dag te onderrig nie.

Om te erken dat lyding onvermydelik is, is geensins negatief nie. Die Here behoed ons nie altyd van lyding nie - Hy onderhou ons tydens lyding. En ons Here het nog nooit iets van ons verwag wat Hy nie reeds Self deurgegaan het nie. Hy lei van voor – deur Sy voorbeeld.

APOSTELS SE VOORBEELD

Die Apostels het die volgende in Hand 14:22 geleer: “Ons moet eers deur baie verdrukking gaan voordat ons voluit aan die koningsheerskappy van God kan deel hê.” Hierdeur het Paulus en Barnabas Christus se volgelinge versterk en bemoedig om die geloofspad enduit te bewandel. Dit is altyd ‘n voorreg om vir ons Here Jesus Christus te ly.

Die lyding is maar tydelik, maar die eer is ewig. Ons behoort kennis te neem van die voorbeeld van die Apostels, wat, i.p.v. gerief en veiligheid tuis, gekies het om vir Hom te ly deurdat hulle gehoorsaam was aan Sy Groot Opdrag. Nadat hy sy lewe toeg ewy het aan die vestiging van kerke, is Petrus onderstebo in Rome gekruisig. Nadat Jakobus die Evangelie vreesloos verkondig het, is hy in Palestina deur Herodes onthoof.

WREED GESTERF

Terwyl Andreas in Griekeland die Evangelie verkondig het, is hy gekruisig en Phillipus het as martelaar in Asië gesterf nadat hy die Evangelie aan die Galliërs gebring het. Nataniël het die Evangelie in Indië en Asië verkondig voordat hy lewendig afgeslag en toe onthoof is. Thomas het dwarsoor Babilon en Indië kerke gevestig, voordat hy met ‘n byl doodgekap is. Matteus het op die brandstapel gesterf omdat hy die Evangelie in Abessinië verkondig het en Jakobus, sy jonger broer, is gekruisig terwyl hy die Evangelie in Egipte verkondig het.

ALMAL SAL LY

Judas (nie Iskariot nie) het die Woord in Sirië en Persië verkondig voordat hy gemartel is. Simon, die Siloot, het ook in Sirië en Mesopotamië gepreek – waarna hy in Persië in twee gesaag is. Mattias is tydens ‘n sendinguitreik in Krim (vandag as Oekraïne bekend) gekruisig en Johannes is na Patmos verban. (Hy was die enigste van die Apostels wat nie gemartel is nie). “Ja, en almal wat ‘n toegewyde lewe in Christus Jesus wil lei, sal vervolging te beurt val.” 2 Tim 3:12. Nie sommige nie. Nie die meeste nie. Nie baie nie. Almal! En hier staan ook nie ‘kan vervolg word’ nie, maar ‘sal’ vervolg word.

EGTE GELOOF

Wat is dus die doel van lyding in die Christen se lewe? Die Apostel Petrus het geskryf: “Hieroor kan julle baie bly wees, al moet baie beproewings julle vir ‘n rukkie laat swaarkry. Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word, en onthou: Julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word.” 1 Pet 1:6-7.

Jakobus bemoedig ons met die woorde: “My liewe broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos: Wanneer ‘n mens se geloof ‘n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie.” Jak 1: 2-3.

STREEF NA SUIWERHEID

Lyding suiwer ons en berei ons vir spesiale diens voor. Al die groot Godsmanne het groot lyding te beurt geval, terwyl God hulle gesuiwer en op Sy diens voorberei het. Josef was twaalf jaar in ballingskap en slawerny voordat hy die Goewerneur van Egipte geword het. Moses het veertig jaar in die woestyn deurgebring, voordat hy Israel na vryheid gelei het. Dawid was ‘n vlugteling wat voëlvry verklaar is voordat hy die Koning van Israel geword het. Die Bybel is vol voorbeelde van groot geloofsmense wat vir hul Heer en Meester moes ly. Daar is nié ‘n kortpad na volwassenheid nie. “En ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat Hom liefhet, hulle wat geroep is volgens Sy doel vir hulle lewe.” Rom 8:28.

Dr. Peter Hammond is die Voorsitter van The Reformation
Society. Besoekww.ReformationSA.org.

Dr. Hammond is beskikbaar vir kerkpraatjiesen kan geskakel word by             021 689 4480      .

Die artikel was oorspronklik in JUIG! tydskrif gepubliseer

 

 
Copyright © 2021. Frontline Fellowship. Powered by joomla
S5 Logo