Die Groot 1860-Herlewing PDF Print E-mail

Christene regoor Suid-Afrika vier hierdie jaar die 150ste herdenking van die merkwaardigste herle wing in die Kaap ooit. Geen mens kan egter van hierdie herlewing praat sonder om op die enorme rol wat Andrew Murray daarin gespeel het, te wys nie.

‘N GEESTELIKE WILDERNIS

Die Kaapkolonie was voor 1860 ‘n geestelike wildernis. Die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie (HOIK) het die aanstelling van predikante en die vestiging van gemeentes aan die Kaap beheer. En tog, in die eerste 150 jaar van Hollandse regering aan die Kaap, is daar slegs vyf gemeentes gevestig – almal binne ‘n 130-km-radius vanaf Kaapstad.

Die meeste boere en Trekboere het geen toegang tot pastorale leiding of kerkdienste gehad nie. Veel erger egter, was die feit dat baie min mense in die Kaap op daardie stadium nog Hollands as taal gebruik het.

Tog het die regering nie hul spreektaal, Afrikaans, waardig genoeg geag om kerkdienste, preke of selfs persoonlike godsdiens daarin toe te laat nie.

Dit het tot gevolg gehad dat kerkdienste geforseerd was. Die gemiddelde kerk bywoner kon skaars verstaan wat in Hooghollands van die preekstoel gesê is. Hulle kon ook nie gemaklik bid nie, want hul taal was predikante en die vestiging van gemeentes aan die Kaap beheer. En tog, in die eerste 150 jaar van Hollandse regering aan die Kaap, is daar slegs vyf gemeentes gevestig – almal binne ‘n 130-km-radius vanaf Kaapstad.

Die meeste boere en Trekboere het geen toegang tot pastorale leiding of kerkdienste gehad nie. Veel erger egter, was die feit dat baie min mense in die Kaap op daardie stadium nog Hollands as taal gebruik het.

Tog het die regering nie hul spreektaal, Afrikaans, waardig genoeg geag om kerkdienste, preke of selfs persoonlike godsdiens daarin toe te laat nie.

Dit het tot gevolg gehad dat kerkdienste geforseerd was. Die gemiddelde kerk bywoner kon skaars verstaan wat in Hooghollands van die preekstoel gesê is. Hulle kon ook nie gemaklik bid nie, want hul taal was predikante en die vestiging van gemeentes aan die Kaap beheer. En tog, in die eerste 150 jaar van Hollandse regering aan die Kaap, is daar slegs vyf gemeentes gevestig – almal binne ‘n 130-km-radius vanaf Kaapstad.

Die meeste boere en Trekboere het geen toegang tot pastorale leiding of kerkdienste gehad nie. Veel erger egter, was die feit dat baie min mense in die Kaap op daardie stadium nog Hollands as taal gebruik het.

Tog het die regering nie hul spreektaal, Afrikaans, waardig genoeg geag om kerkdienste, preke of selfs persoonlike godsdiens daarin toe te laat nie.

Dit het tot gevolg gehad dat kerkdienste geforseerd was. Die gemiddelde kerk bywoner kon skaars verstaan wat in Hooghollands van die preekstoel gesê is. Hulle kon ook nie gemaklik bid nie, want hul taal was

DIE VRUG WORD BELEEF

Die N.G. Kerk in die Kaap het vir altyd verander. Van die vroegste tye af was daar ‘n ernstige tekort aan predikante, maar ná die kragtige uitstorting van die Heilige Gees, het meer as 50 jongmans na vore gekom om as predikante opgelei te word. Selfs die weerstand teen sendingwerk het verdwyn.

OPOFFERENDE DIENS

Andrew Murray het Paul Kruger genader om die N.G. Kerk te help met die vestiging van ‘n sendingstasie in die Soutpansberggebied. Toe die eerste sendingpaar, Alexander en Hessie McKidd, van koors sterf, het ‘n toetstydperk vir die kerk aangebreek.

Stefanus Hofmeyr het getrou vir meer as 10 jaar onder die omliggende stamme in die Soutpansberg-gebied gewerk en baie toordokters en moordenaars is bekeer. Ten spyte van intense Geestelike oorlogvoering en voortdurende aanslae van die liberale element in die N.G.Kerk, het Andrew Murray ‘n baie bekende outeur, internasionale evangelis en die Moderator van die N.G. Kerk geword. Hy het die Afrika-instituut gestig wat gesorg het dat honderde sendelinge in Afrika uitgestuur is. Hy was ook die pionier van vroue-onderrig in Suid-Afrika en die Hugenote Opleidingskollege vir Christenonderwysers het deur sy toedoen ontstaan. Die sendingvisie van die N.G. Kerk het ontplof en sendingstasies is in Masjonaland, Matabeleland, Betsjoeanaland, Nyasaland, Nigerië en Soedan opgerig.

In 1927 het die Sendingkomitee van die Kaapse N.G. Kerk 304 dienende sendelinge en 72 079 gedoopte Christen-Afrikane op hul ver slagboeke gehad.

Hierdie sendelinge het 1 447 skole met 2 699 onderwysers en 96 309 leerders gevestig.

Afrikaans is in 1925 amptelik as kerktaal erken en het ook gelyke status as landstaal verkry. Die eerste volledige Afrikaanse Bybelhet in 1933 die lig gesien.

MURRAY SE OPDRAG VIR JOU

Andrew Murray het geskryf: “Live in the bold and Holy confidence that God is able to bless His Church through you... God is really only waiting for prayer in order to give the blessing.” Bid ons vandag nog ernstig genoeg?

Dr. Peter Hammond, sendeling, outeur en konferensiespreker. Besoek www.ReformationSA.org. e-pos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  of skakel hom by by 021 689 4480

Die artikel was oorspronklik in JUIG! tydskrif gepubliseer

 

 
Copyright © 2021. Frontline Fellowship. Powered by joomla
S5 Logo